Η θερμογραφία είναι μία τεχνική απεικόνισης, που συμβάλλει τα μέγιστα στον εντοπισμό των κτιριακών αδυναμιών και κατά συνέπεια και των προβλημάτων που σχετίζονται με την οικοδομική κατασκευή.

Ο θερμογραφικός έλεγχος, όπως λέγεται, μπορεί να πει κανείς ότι προσδιορίζεται ως ένα μέσο πρόληψης σε ένα κτίριο, με σκοπό να βρούμε και να αντιμετωπίσουμε πιθανά προβλήματα που παρουσιάζονται εμφανώς ή μη εμφανώς, ή ακόμη και να προβλέψουμε δυσάρεστες καταστάσεις που ενδεχομένως να συμβούν κάτω από ορισμένες συνθήκες, όπως πχ. υψηλή συσσώρευση υγρασίας, κλπ.

Τι προβλήματα μπορούμε να εντοπίσουμε με την θερμογραφία

Ας δούμε ορισμένα από τα προβλήματα ή τις κτιριακές αδυναμίες που μπορεί να εντοπίσει ο έλεγχος αυτός. Συγκεκριμένα, με τη μέθοδο αυτή είμαστε σε θέση να:

  • Εντοπίζουμε την εμφάνιση υγρασίας σε διάφορα σημεία της οικοδομής
  • Ελέγχουμε την πιθανότητα εισροής υδάτων τόσο σε δώματα όσο και σε τοιχοποιίες
  • Εντοπίζουμε τυχόν υδραυλικές διαρροές, ελέγχοντας παράλληλα την υποδομή, ακόμη και σε μη εμφανή σημεία
  • Ελέγχουμε πάσης φύσεως σωληνώσεις, ακόμη και μέσα στο πάτωμα
  • Γίνεται έλεγχος του εγκατεστημένου ηλεκτορλογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, όπου αυτός διατίθεται
  • Προσδιορίζουμε με ακρίβεια την απόδοση της υπάρχουσας μόνωσης και κατά πόσον αυτή καλύπτει τις ανάγκες του κτιρίου
  • Ελέγχουμε τόσο την κυκλοφορία του αέρα μέσα από την οικοδομή, όπως και τις διαρροές, σε σημεία που δεν το καταλαβαίνει κάποιος εύκολα
  • Αποτυπώνουμε τις ενεργειακές και θερμικές απώλειες του κτιρίου, με τη χρήση θερμικών εικόνων, και προσδιορίζουμε το σημείο που χωλαίνει περισσότερο η κατοικία μας
  • Πραγματοποιούμε άμεση εκτίμηση για το συνολικό κόστος των απαιτούμενων επιδιορθώσεων, με βάση τα αποτυπωμένα στοιχεία

Ποιότητα απεικόνισης – Αναγκαιότητα θερμογράφισης

Η εταιρεία Monotica αναλαμβάνει και προτείνει την πραγματοποίηση θερμογραφικών ελέγχων, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή μελέτη της κτιριακής οικοδομής και για τον βέλτιστο εντοπισμό των ουσιαστικών προβλημάτων που αυτή εμφανίζει.

Ως εκ τούτου, και οι εργασίες μονώσεων που σας προτείνουμε, βασίζονται πάνω σε εμπεριστατωμένες μελέτες και απεικονίσεις που θα εξασφαλίσουν μια κι έξω ότι η οικοδομική σας κατασκευή θα πάψει να έχει προβλήματα.

Για το λόγο αυτό η εταιρεία μας είναι εξοπλισμένη με σύγχρονα πιστοποιημένα μηχανήματα υψηλής ποιότητας απεικόνισης, ώστε να είναι δυνατή η εύρεση κάθε προβληματικού σημείου στο κτίριο, ενώ ταυτόχρονα η λήψη των εικόνων αυτών ολοκληρώνεται με την ανάλυσή τους σε ειδικά προγράμματα και με τον ακριβή υπολογισμό των θερμικών ή άλλων ενεργειακών απωλειών.

Με την θερμογραφία εκτός από το να αντιμετωπίσετε τα επικείμενα προβλήματα, μπορείτε επίσης να προλάβετε καταστάσεις που πιθανόν να οδηγήσουν σε πολύ δαπανηρές μεταγενέστερα επεμβάσεις.

Επίσης, με την ανάλυση αυτή μπορείτε να μετρήσετε την ενεργειακή κατάσταση του χώρου σας, κάτι που μπορεί να θεωρηθεί ως επιπλέον κίνητρο για την αύξηση της εμπορικής του αξίας.