Τα υλικά που χρησιμοποιούνται αποτελούν και το σημείο κλειδί για την τελική αποτελεσματικότητα.

Αν είναι κατάλληλα και ποιοτικά, η ολοκλήρωση του έργου θα συνοδεύεται και από το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Άλλες πάλι φορές δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Για να αποφύγουμε τις κακοτοπιές, θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιούμε πιστοποιημένα υλικά που διαθέτουν προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων.


Γιατί να επιλέξω πιστοποιημένα υλικά ;

  • παράγονται από εγκεκριμένα εργοστάσια και εταιρείες παραγωγής που έχουν πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στο θέμα των τεχνικών κατασκευών. Παράλληλα οι εταιρείες παραγωγής πριν την απόδοση του προϊόντος στην αγορά έχουν προχωρήσει σε έρευνες και μελέτες σχετικά με την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα.
  • Η παραγωγή γίνεται κάτω από αυστηρούς ελέγχους και με προδιαγραφές ασφαλείας, που εξασφαλίζουν την σύνθεση και την αποτελεσματικότητά τους.
  • παράλληλα με την διαδικασία εξασφαλισμένης παραγωγής, περνάνε και από αυστηρούς ελέγχους και δοκιμές, που προσδιορίζουν με ακρίβεια, την αντοχή τους, την αποτελεσματικότητά τους και την συμπεριφορά τους κάτω από δύσκολες συνθήκες.
  • Την τελική εκτίμηση πραγματοποιεί αναγνωρισμένος ευρωπαϊκός φορέας, που πιστοποιεί με ειδικό σήμα την αξιοπιστία του εκάστοτε υλικού.

Χρησιμοποιώντας υλικά με πιστοποίηση:

  • Μπορούμε να έχουμε την βέλτιστη αποτελεσματικότητα.
  • Εξασφαλίζουμε τη μακροβιότητα του έργου.
  • Είμαστε πιο σίγουροι για τις θετικές επιδράσεις των υλικών στο κτίριό μας.
  • Κάνουμε πιο άμεση απόσβεση της επένδυσής μας.
  • Μπορούμε και εξασφαλίζουμε εγγύηση των υλικών και του έργου.
  • Είμαστε σίγουροι ότι τα υλικά αυτά είναι δοκιμασμένα και κατάλληλα για τη δική μας περίπτωση και χρήση.