Οι όροι καθώς και οι προϋποθέσεις χρήσης της δικτυακής τοποθεσίας www.monoseis-monotica.gr, διέπονται από τους κανονισμούς που ορίζονται στο Ελληνικό Δίκαιο.

Η χρήση του ιστότοπου επιβάλει την πλήρη αποδοχή των συγκεκριμένων όρων, που αφορούν εξ’ ολοκλήρου το περιεχόμενο και τα αντικείμενα που αυτός χρησιμοποιεί Η πρόσβαση και η χρήση σε αυτή τη διαδικτυακή τοποθεσία, υπόκεινται στους παρακάτω κανόνες και κανονισμούς :


Όροι και Κανονισμοί

Κάθε πληροφορία, εικόνα, σχέδιο, λογότυπο, ή άλλο οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο), που είναι ενσωματωμένο στο συγκεκριμένο ιστότοπο, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας που εκπροσωπεί και ως εκ τούτου προστατεύεται από την ελληνική νομοθεσία. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή των υλικών αυτών, πλήρως ή μερικώς, χωρίς την έγγραφη συναίνεση των δημιουργών.


Τα στοιχεία που αναγράφονται στην ιστοσελίδα προέρχονται από παράγοντες της εταιρείας και έχουν βάση την τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία τους στο χώρο των μονώσεων και των στεγανοποιήσεων. Ως εκ τούτου θεωρούνται ακριβή και αξιόπιστα, ενώ παρέχονται για ενημέρωση προς τον επισκέπτη.

Σε κάθε περίπτωση όμως, η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε είδους ζημιά μπορεί να προκληθεί στον επισκέπτη από την επίσκεψή του στον ιστοχώρο αυτό. Ο χρήστης της ιστοσελίδας έχει εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη για τον τρόπο αξιοποίησης των διαθέσιμων πληροφοριών της, καθώς και για την πρόσβαση στις υπηρεσίες της.


Η εταιρεία που διαχειρίζεται τη σελίδα www.monoseis-monotica.gr, διατηρεί κάθε δικαίωμα αλλαγής και τροποποίησης του περιεχομένου και των όρων χρήσης της, χωρίς καμία ειδοποίηση. Η ανανέωση του περιεχομένου μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά πάσα στιγμή και ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την ενημέρωσή του για τις σχετικές αλλαγές.

Η τήρηση των προσωπικών στοιχείων των πελατών και των συνδρομητών της εταιρείας, πραγματοποιείται με τρόπο ασφαλή και για κανένα άλλο σκοπό, πέραν του σκοπού χρήσης και των προσφερόμενων υπηρεσιών που αναφέρονται στην ιστοσελίδα.


Δεσμοί (links) προς άλλες ιστοσελίδες

Στη σελίδα αυτή υπάρχουν δεσμοί προς άλλες δικτυακές τοποθεσίες συναφούς περιεχομένου και ενδιαφέροντος. Η εταιρεία μας δεν είναι υπεύθυνη για την διαθεσιμότητα και το περιεχόμενο των ξένων αυτών σελίδων σε ότι αφορά την πληρότητα, την ακρίβεια και την αξιοπιστία τους.

Η διασύνδεση με άλλους συνδέσμους στην ιστοσελίδα, επιτρέπεται μονάχα κατόπιν εγκρίσεως και αφού εξασφαλιστεί η ποιοτική και ουσιαστική διασύνδεση του περιεχομένου των δύο ιστότοπων.


Αποδοχή όρων χρήσης ιστοσελίδας

Με την πρόσβαση και την περιήγηση σας στον ιστότοπο επιβεβαιώνετε την συγκατάθεσή σας και τη συναίνεσή σας στους παραπάνω όρους χρήσης. Η ανάγνωση των συγκεκριμένων όρων είναι υποχρεωτική προτού χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ερώτηση σχετικά με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ή τους όρους χρήσης της, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους διαχειριστές του ιστότοπου, ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος από τη σχετική φόρμα.

Επίσης αν διαπιστώνετε οποιοδήποτε ζήτημα που μπορεί να αφορά το περιεχόμενο της σελίδας μας ή την αναπαραγωγή του και τη χρήση του σε ότι αφορά τα δικαιώματα της  πνευματικής τους ιδιοκτησίας, η άμεση ενημέρωσή σας θα είναι πολύτιμη.