Τα επαλοιφόμενα υλικά που χρησιμοποιούνται στις διάφορες υπηρεσίες στεγανοποίησης, έχουν μεγάλη εφαρμογή κυρίως σε χώρους όπως η ταράτσα.

Λόγω της δομής τους και των ευεργετικών τους ιδιοτήτων, παρουσιάζουν πληθώρα πλεονεκτημάτων για αυτού του είδους τις εργασίες.

Ανάλογα με τη βάση των υλικών παρουσιάζονται και διαφορετικές ιδιότητες ή ευκολίες κατά την τοποθέτηση.

Κατηγορίες επαλειφόμενων υλικών:

Τα υλικά αυτά κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τη βάση των στοιχείων από τα οποία συντίθενται. Έτσι έχουμε:

 1. Υλικά με βάση το νερό (υδατοδιαλυτά)
 2. Υλικά με βάση τη σιλικόνη (σιλικονούχα)
 3. Υλικά με βάση ελαστομερή στοιχεία
 4. Υλικά με ακρυλική βάση (διακρίνονται για την ευκολία στην εφαρμογή και τη χαμηλότερη τιμή τους)
 5. Πολυουρεθανικά υλικά (διακρίνονται για την υψηλή και μακροχρόνια απόδοσή τους)
 6. Υλικά τσιμεντοειδής βάσης (διακρίνονται για την καλή πρόσφυσή τους σε τσιμεντοειδή κονιάματα)
 7. Υλικά πολυουρεθανικής βάσης.
 8. Και Υλικά ασφαλτικής βάσης.

Ιδιότητες

Όλα τα υλικά αυτά διακρίνονται κυρίως για τις ελαστικές τους ιδιότητες και για την εύκολη τοποθέτησή τους στο χώρο που επιθυμούμε. Επιπλέον:

 • Έχουν μεγάλη ελαστικότητα.
 • Είναι εύκολα στη χρήση και στην τοποθέτηση.
 • Έχουν άριστη πρόσφυση στο χώρο εφαρμογής, ανεξαρτήτως δυσκολιών .
 • Παρέχουν υψηλή στεγάνωση σε κάθε σημείο.
 • Έχουν μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία.
 • Παρουσιάζουν μεγάλες αντοχές στις υδρολύσεις και σε βακτήρια ή μικροοργανισμούς από τη συσσώρευση των υδάτων.
 • Χρησιμοποιούνται επίσης και στις περιπτώσεις γεμίσματος ρωγμών και σκασιμάτων.
 • Έχουν υψηλή αντοχή στα χημικά και στα καθαριστικά.
 • Παρουσιάζουν εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες.
 • Παρέχουν βατότητα.

Τοποθέτηση επαλοιφόμενων υλικών

Όπως καταλαβαίνετε η τοποθέτηση των επαλοιφόμενων υλικών για τη στεγανοποίηση της ταράτσας ή κάποιου άλλου χώρου προϋποθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία.

Ορισμένες φορές μάλιστα, είναι αναγκαίο, προκειμένου να βελτιώσουμε τη δομή και τη συμπεριφορά ενός υλικού, να το συνδυάσουμε με ειδικά πρόσμικτα υλικά, που να τους προσδίδουν επιπλέον ιδιότητες, πχ συγκολλητικές.

Έτσι, είναι βασικό το συνεργείο που θα κάνει την εφαρμογή να τηρεί τις προδιαγραφές και τις διαδικασίες κάθε υλικού, ανάλογα με την περίπτωση. Γενικότερα οι εργασίες περιλαμβάνουν:

 1. Το σχολαστικό καθαρισμό της επιφάνειας που θα εφαρμοστεί το επαλοιφόμενο υλικό. Στο στάδιο αυτό πρέπει να γίνει και η απομάκρυνση τυχόν ανωμαλιών της επιφάνειας.
 2. Προετοιμασία του υλικού, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 3. Τοποθέτηση του υλικού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του.
 4. Διαδοχικές επαλείψεις του υλικού για ιδανικότερο υπόστρωμα και υψηλότερη στεγάνωση
  1. Πρέπει να δοθεί προσοχή στην εφαρμογή των διαδοχικών επαλείψεων, ώστε να τηρούνται τα ανάλογα διαστήματα που είναι αναγκαίο να μεσολαβούν για καλύτερο στέγνωμα.

Μετά το τελικό πέρασμα το υλικό εμφανίζει ελαστική μεμβράνη με μεγάλες αντοχές και με ομοιομορφία στην τελική αισθητική. Η τιμή τους ξεκινάει από 11€/1τ.μ.

Προσοχή Όμως επειδή ακριβώς, πρόκειται για υλικά χωρίς οπλισμό, που έχουν και μικρό πάχος, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την εφαρμογή τους, για να μην δημιουργηθούν προβλήματα και η εφαρμογή κριθεί άμεσα ή έμμεσα αναποτελεσματική