εξ. πολυστερίνη GT – XPS 450Πρόκειται για πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη με κυψέλες εντελώς κλειστές για θερμομόνωση, που είναι κατάλληλες για μόνωση δαπέδων υψηλών αντοχών.


Γιατί να επιλέξω πλάκες GT-XPS 450;

Δάπεδο θερμομονωμένο με GT-XPS 450 προσφέρει μεγαλύτερη αντοχή σε μηχανική ή χημική καταπόνηση, καλή αγωγιμότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής.


Που μπορεί να εφαρμοστεί;

 • Μόνωση οροφών
 • Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων
 • Ως βιομηχανικά δάπεδα (εργοστάσια, αποθήκες, εργαστήρια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
 • Οδοποιία
 • Ψυκτικοί θάλαμοι (δάπεδο, τοίχοι και οροφή)
 • Ταράτσες
 • Διάδρομοι φόρτωσης και εκφόρτωσης

Ποια είναι τα οφέλη των πλακών GT-XPS 450;

 • Δεν επηρεάζονται καθόλου από την υγρασία.
 • Προσφέρουν τέλεια θερμομόνωση κα απίστευτη οικονομία. Για να αντιληφθείτε το μέγεθος της θερμομόνωσης, αναλογιστείτε πως ένα θερμομονωμένο κτίριο χρειάζεται 3-5 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως, σε σχέση με μη θερμομονωμένα κτίρια, που απαιτούν περίπου 25 λίτρα !
 • Αποτρέπουν τις θερμογέφυρες.
 • Είναι ανθεκτικές στις διάφορες καιρικές συνθήκες.

Ποια είναι η διαδικασία εφαρμογής των πλακών GT-XPS 450 σε βιομηχανικά δάπεδα;

 1. Περίπτωση κατά την οποία ο βιομηχανικός χώρος βρίσκεται υπό κατασκευή: τοποθετούνται πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη GT-XPS 450 και επικολλούνται με ειδική αντιμουχλική κόλλα. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της θερμομόνωσης, συνεχίζει κανονικά η δημιουργία του δαπέδου.
 2. Περίπτωση κατά την οποία υπάρχει ήδη βιομηχανικός χώρος-πλάκα σκυροδέματος: ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:  Α) Καθαρίζεται πλήρως η επιφάνεια με εκτοξευμένο νερό υπό πίεση και χρήση κρύου και ζεστού νερού για βαθύτερο καθαρισμό. Β) Ρωγμές, χαλαρά υλικά, κλπ., θα εξαφανιστούν με χρήση ηλεκτρικής σφύρας και θα σφραγίζονται από κατάλληλο τσιμεντοειδές υλικό. Γ) Τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται πιο πάνω.

Ποια είναι η διαδικασία εφαρμογής των πλακών GT-XPS 450 σε ταράτσα;

Λίγο πολύ, ακολουθείται η πιο πάνω διαδικασία μόνο που αφού σφραγιστούν τυχόν ρωγμές, εφαρμόζεται αστάρι ώστε να στεγανοποιηθεί πλήρως η επιφάνεια της ταράτσας.

Έπειτα, ακολουθεί η τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών και τέλος, δημιουργούνται αρμοί συστολής-διαστολής και σφραγίζονται με πολυουρεθανικές μαστίχες. Πρόκειται για μία λύση οικονομική, καθώς η ταράτσα αποκτά υψηλές μηχανικές αντοχές και είναι καλαίσθητη στο μάτι.

Παρατηρήσεις και συμβουλές:

 • Να αποτρέπεται η μακρόχρονη έκθεσή τους σε ηλιακή ακτινοβολία.
 • Πρέπει να γίνεται άμεση επικάλυψη των πλακών με άλλα υλικά, όπως κονιάματα, στεγανωτικά, κλπ.
 • Να αποθηκευόνται σε υπόστεγα και να μην είναι εκτεθειμένα στο ηλιακό φως.
 • Η χρήση βενζίνης ή πίσσας αλλοιώνουν τη σύσταση των πλακών (για το βάψιμό τους, προτείνουμε χρήση υδροχρωμάτων).