Μία από τις πλέον γνωστές και ιδιαίτερες εφαρμογες είναι και η ανεστραμμένη θερμομόνωση. Ο συγκεκριμένος τύπος έχει ευρεία χρήση κυρίως σε ταράτσες κατοικιών και βιομηχανικών χώρων. Η επιλογή ή μη του συγκεκριμένου τύπου εφαρμογής σε μία επιφάνεια κρίνεται από διάφορους παράγοντες. Ας δούμε όμως πρώτα τι είναι η μόνωση αυτή:

Περιλαμβάνει εργασίες θερμομόνωσης και στεγανοποίησης. Ονομάζεται έτσι γιατί η εφαρμογή της στεγανοποίησης προηγείται από την εφαρμογή της θερμομόνωσης, δηλ. γίνεται με ανάστροφη σειρά. Μ’ άλλα λόγια την πρακτική αυτή ακολουθούμε όταν θερμομονώνουμε τη στεγάνωση.

Πότε θεωρούμε κατάλληλη την ανεστραμμένη

 • Όταν έχουμε υψηλές απαιτήσεις σε θερμομόνωση και στεγανοποίηση
 • Όταν ο εφαρμόσιμος χώρος δεν ελλοχεύει κινδύνους τραυματισμού της στεγανωτικής στρώσης.
 • Όταν θέλουμε η εξωτερική επιφάνεια να είναι καλυμμένη με πλάκες ή άλλα υλικά με υψηλή βατότητα.
 • Όταν στο χώρο μας θέλουμε να πραγματοποιήσουμε μία εφαρμογή με αντοχή πάνω από 10 χρόνια.

Παρατήρηση

Επειδή ακριβώς το θερμομονωτικό στρώμα είναι πάνω από το στεγανωτικό, αυτό σημαίνει ότι η στρώση αυτή είναι περισσότερο εκτεθειμένη στους εξωγενείς παράγοντες. Έτσι είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται άριστης ποιότητας υλικά με διεθνής πιστοποιήσεις, ειδικά για αυτό το σκοπό, όπως για παράδειγμα  η εξηλασμένη πολυστερίνη.

Συνήθως στην ανωτέρω επιφάνεια της ανεστραμμένης μόνωσης χρησιμοποιούμε πλάκες για υψηλότερη βατότητα, χωρίς αυτό να αυξάνει ιδιαίτερα το συνολικό κόστος της εφαρμογής. Έτσι μπορείτε να έχετε όλα τα πλεονεκτήματα της ανεστραμμένης μόνωσης με ιδιαίτερα συμφέρον οικονομικά τρόπο.

Χαρακτηριστικά της ανεστραμμένης μόνωσης

Επιφέρει μεγαλύτερο βάρος από τη συμβατική μόνωση.

 1. Το στρώμα της θερμομόνωσης που ακολουθεί την στεγανοποίηση είναι συνήθως υλικό αντοχής και υψηλής βατότητας, έχοντας παράλληλα ανθεκτική συνοχή και κατ’ επέκταση μεγαλύτερο βάρος. Επίσης για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και προστασία του θερμομονωτικού στρώματος, συνήθως εφαρμόζεται διπλή στεγανωτική στρώση, η οποία εξασφαλίζει υψηλότερες αντοχές, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και υψηλή λειτουργικότητα του χώρου. Έχει όμως επιβάρυνση στο τελικό βάρος του έργου.
 2. Έχει ιδιαίτερη τελική μορφή. Η τελική μορφή σε μία εφαρμογή αυτού του τύπου της θερμομόνωσης, είναι συνήθως πλάκες, θερμομονωτικές πλάκες, τσιμεντοκονιάματα υψηλών μηχανικών αντοχών, βιομηχανικά δάπεδα, κλπ.
 3. Προσφέρει υψηλή βατότητα. Λόγω της φύσεως της εφαρμογής και της τελικής επίστρωσης, παρέχεται υψηλή επισκεψιμότητα και βατότητα του χώρου. Θεωρείται ιδανική περίπτωση για ταράτσες που είναι επισκέψιμες και διαθέτουν χρηστικούς χώρους και για βιομηχανικά δάπεδα, κλπ.

Προετοιμασία της εφαρμογής

 1. Αφού έχει προηγηθεί η κατάλληλη μελέτη και η επιλογή των σωστών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, το πρώτο βήμα είναι να γίνει ένας σχολαστικός καθαρισμός.
 2. Επόμενο βήμα είναι να απομακρυνθούν πάσης φύσεως υλικά και αντικείμενα που θα εμποδίσουν την τελική εφαρμογή.
 3. Έπειτα πρέπει να προετοιμαστεί ο χώρος για την εφαρμογή, δίνοντας έμφαση στην επιδιόρθωση τυχόν ατελειών, ρωγμών, κλπ.
 4. Στη συνέχεια δημιουργείται περιμετρικό στηθαίο, ύψους 25εκ.
 5. Τα εγκατεστημένα αντικείμενα όπως ο ηλιακός και τα ντεπόζιτα, καλό είναι να τοποθετηθούν σε απόσταση και ύψος ασφαλείας σε σχέση με την τελική εφαρμοσμένη επιφάνεια.

Υπολογισμός και υλοποίηση έργου

Εμείς στην Monotica,σας προσφέρουμε κάθε δυνατή λύση για την κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού του τύπου των έργων.Ερχόμαστε στο χώρο σας και με μία εξειδικευμένη και δωρεάν μελέτη, μπορούμε να σας υπολογίσουμε με ακρίβεια το κόστος της μόνωσης που έχετε επιλέξει.

Για το βάρος που σκοπεύουμε να φορτώσουμε το κτίριο ευθύνη φέρει μόνο ο πελάτης ως προς την στατικότητα. Πρέπει να είμαστε σίγουροι για τις προδιαγραφές του κτιρίου μας η αλλιώς να ενημερωθούμε με δομοστατική μελέτη απο πολιτικό μηχανικό