Μυριοφύτου 30, Αιγάλεω 122 42
210 2381855

Πολλές φορές ακούμε για εργασίες μονώσεων και εκ πρώτης άποψης είναι δύσκολο κανείς να καταλήξει στο κατάλληλο συνεργείο για την περίπτωσή του.

Η αλήθεια είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις αυτού του τύπου οι εργασίες ελλοχεύουν κινδύνους αν δεν ακολουθούν το CE.

Πότε υπάρχει κίνδυνος να μην έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα:

 

  • Αν το τεχνικό συνεργείο που εμπιστευτήκατε δεν έχει τεχνικές γνώσεις και εμπειρία, μπορεί να εκτελέσει λανθασμένα κάποιες διαδικασίες, αστοχοποιώντας την τελική αποτελεσματικότητα.
  • Αν τα υλικά που σας έχουν επιλέξει δεν είναι ποιοτικά και κατάλληλα για την εφαρμογή σας, πολύ πιθανόν να σας δημιουργήσει αυτό μεγαλύτερο πρόβλημα από το αρχικό.
  • Αν τα υλικά σας δεν διαθέτουν πιστοποίηση CE μπορεί να έχουν αμφίβολα αποτελέσματα από αυτά που υπόσχονται.

Τι σημαίνει μονώσεις με πιστοποίηση CE:

  • Σημαίνει εργασίες που χρησιμοποιούν υλικά με πιστοποίηση CE και έχουν ευρωπαϊκή αναγνώριση από επίσημους φορείς με ειδίκευση στον τομέα των μονώσεων.
  • Σημαίνει διαδικασία εφαρμογής των υλικών σε κάθε στάδιο της διεκπεραίωσης, που ακολουθεί σαφή και καθορισμένα βήματα και που είναι συνυφασμένα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
  • Τα πρότυπα CE προσδιορίζουν επίσης και τη σωστή χρήση των υλικών και των συνδυασμών τους, κάτι που εξασφαλίζει ακόμη περισσότερο την τελική εφαρμογή τους.
  • Σημαίνει εναρμόνιση με την ελληνική νομοθεσία, που άλλωστε είναι προσαρμοσμένη στις ευρωπαϊκές οδηγίες σχετικά με τα προϊόντα δομικών έργων και τις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις που φέρουν τη σήμανση
  • Σημαίνει τη μέγιστη δυνατή εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας του έργου.

Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζετε τι πραγματικά σημαίνει να απολαμβάνετε ουσιαστικές εργασίες που ακολουθούν το πρότυπο πιστοποίησης CE.

Εφαρμογές και εργασίες ce