Το σύστημα που χρησιμοποιούμε για τις εξωτερικές μονώσεις σε τοιχοποιία, είναι το Kelyfos. Το πασίγνωστο αυτό σύστημα, εφαρμόζεται άμεσα και με ελάχιστη όχληση των ενοίκων.

kelyfos μονωσεις σε κτίρια

Συγκεκριμένα το kelyfos: 

  • Εφαρμόζεται περιμετρικά σε όλο το κτίριο, καλύπτοντας κάθε ατέλεια.
  • Τοποθετείται γρήγορα και εύκολα από το κατάλληλο συνεργείο.
  • Στις νέες κατασκευές, που χρησιμοποιούν Kelyfos, δεν απαιτείται η διπλή τοιχοποιία με ενδιάμεσο κενό περιμετρικά.
  • Το σύστημα αυτό είναι σύμφωνο με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και τις σύγχρονες ευρωπαϊκές οδηγίες μόνωσης.
  • Λόγω των ιδιοτήτων του, παρουσιάζει άριστη θερμομόνωση, ενώ προστατεύει και τον οικοδομικό σκελετό από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
  • Συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος.
  • Εξασφαλίζει ταχύτατη απόσβεση της επένδυσής σας

Τα σημεία εφαρμογής του Kelyfos μπορεί να είναι:

  • Εξωτερικά στους τοίχους και στην πυλωτή (Kelyfos Wall). Η τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών DOW γίνεται με χρήση ειδικής κόλλας και με επιπλέον εξωτερική στερέωση. Έπειτα δημιουργείται ενίσχυση με υαλόπλεγμα και κόλλα και στη συνέχεις εφαρμόζεται σοβάς λευκός ή έγχρωμος. Η εξωτερική υφή μπορεί να επιλεγεί, καθώς και οι τελικές αποχρώσεις.
  • Στην ταράτσα. Στον χώρο αυτό τοποθετείται το σύστημα Kelyfos Rooftile, το οποίο αποτελείται από πλάκες λευκού τσιμέντου polytile με επικολλημένα θερμομονωτικά υλικά της D Η τοποθέτηση τους γίνεται απλά με την απόθεσή τους στο δάπεδο, χωρίς κόλλες συγκόλλησης. Λόγω της μορφολογίας τους οι πλάκες συγκρατιόνται πολύ καλά, αντέχοντας τις καιρικές συνθήκες και τον αέρα. Στην ταράτσα οι ρύσεις και η στεγανοποίηση, προηγούνται της θερμομόνωσης Kelyfos Rooftile.

Γενικά πρόκειται για ένα προηγμένο σύστημα προστασίας του κτιρίου που φέρνει την υπογραφή των μεγαλύτερων εταιρειών κατασκευής και που χρησιμοποιείται με απόλυτη επιτυχία εδώ και πολλά χρόνια