Για να καταλήξετε στο κατάλληλο συνεργείο μονώσεων για το χώρο σας, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ορισμένους παράγοντες:

 • Την εμπειρία που έχει το συνεργείο στο χώρο των μονώσεων
 • Την τεχνογνωσία που έχει σε σύγχρονα υλικά και μεθόδους εφαρμογής
 • Την αξιοπιστία και την εγγύηση ποιότητας που σας προσφέρει
 • Το αν χρησιμοποιεί πιστοποιημένα υλικά και μεθόδους εφαρμογής
 • Το αν σας συμφέρει οικονομικά η προσφορά του
 • Το αν σας παρέχει εγγύηση ρήτρας για την αποτελεσματικότητα του έργου
 • Τη συνέπεια παράδοσης του έργου

Πότε γίνονται οι μονώσεις ;

Οι εργασίες που αφορούν κάθε τύπο μόνωσης και στεγανοποίησης, με την κατάλληλη εφαρμογή και διαδικασία, μπορούν να πραγματοποιηθούν οποιαδήποτε περίοδο του χρόνου. Ωστόσο, όταν επικρατούν δυσχερείς συνθήκες κλιματικές, όπως είναι οι περίοδοι με υψηλή βροχόπτωση, κλπ, καλό είναι να αποφεύγονται τέτοιου τύπου διαδικασίες.

Σε κάθε περίπτωση το ιδανικό είναι οι εργασίες αυτές να πραγματοποιούνται με ήπιο κλίμα και μη ακραίες θερμοκρασίες.

Στην Ελλάδα εντούτοις, οι θερμοκρασίες αυτές συναντώνται όλες τις εποχές του χρόνου και όχι μόνο το καλοκαίρι. Απλά το καλοκαίρι είναι περισσότερο πιθανό να επιτύχουμε ιδανικές συνθήκες μεγάλης διαρκείας.

Το σημαντικότερο όμως είναι το ταχύτερο δυνατόν να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που προκύπτουν, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος για την οικοδομική κατασκευή.


Oφέλη από θερμομόνωση ;

Η θερμομόνωση αποτελεί μία διαδικασία που προστατεύει την οικοδομική κατασκευή και κατά συνέπεια και τον εσωτερικό χώρο των διαμενόντων από τις υψηλές απώλειες θέρμανσης. Συγκεκριμένα με τη θερμομόνωση:

 • Προστατεύεται το κτίριο από την υπερβολική ζέστη και το κρύο
 • Βελτιώνεται και διατηρείται η εσωτερική θερμοκρασία του χώρου
 • Μειώνεται ν κίνδυνος εμφάνισης υγρασιών και μούχλας
 • Γίνεται μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας, της τάξεως 35 – 65%
 • Παρέχονται ιδανικές συνθήκες διαβίωσης

Εσωτερική ή εξωτερική θερμομόνωση ;

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, τα περισσότερα συνεργεία προτείνουν τις εφαρμογές θερμομονώσεων εξωτερικά.

Δηλαδή στους εξωτερικούς τοίχους. Έτσι γίνεται εκμετάλλευση της θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων της κατασκευής και αποφεύγονται τα φαινόμενα παρουσίας θερμογέφυρας, που προκαλούν τις ανεπιθύμητες απώλειες θέρμανσης.

Παράλληλα με τον τρόπο αυτό οι περιμετρικές εξωτερικές επιφάνειες των τοίχων προστατεύονται από τις συστολές και τις διαστολές.

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που η εξωτερική θερμομόνωση δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί, είτε λόγω κατασκευαστικών δυσκολιών, είτε λόγω άλλων περιορισμών. Οπότε κρίνεται επιτακτική η εσωτερική θερμομόνωση.

Σε αυτή την περίπτωση αρκεί να χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα μονωτικά υλικά και οι σωστοί μέθοδοι, ώστε να εξαλειφθούν τα προβλήματα υγρασίας και μούχλας.

Επίσης στην εσωτερική θερμομόνωση έχουμε πιο άμεσα αποτελέσματα και εξίσου καλή οικονομία ενέργειας.


Συμβατική ή ανεστραμμένη ;

Η κατάλληλη επιλογή της συμβατικής ή της ανεστραμμένης μόνωσης μιας ταράτσας επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες:

 • Η συμβατική μόνωση είναι πιο ελαφριά από την ανεστραμμένη
 • Η συμβατική μόνωση είναι πιο φθηνή λύση από την ανεστραμμένη
 • Η ανεστραμμένη έχει υψηλότερη βατότητα και επισκεψιμότητα του χώρου
 • Στην ανεστραμμένη μόνωση μπορείτε να επιλέξετε το είδος της επιφάνειας που θα εφαρμόσετε στο τελείωμα

Μπορώ να εφαρμόσω μόνος μου εργασίες μονώσεων ;

Οι περισσότερες εταιρείες με μονωτικά υλικά διαφημίζουν ότι η εφαρμογή τους είναι ιδιαίτερα απλή και μπορεί να γίνει και από εσάς τους ίδιους.

Εμείς πιστεύουμε ότι η σωστή εφαρμογή μιας μόνωσης μπορεί να γίνει μόνο από έμπειρο και κατάλληλα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό, ώστε να έχετε την επιθυμητή αποτελεσματικότητα.