Μπορεί να συντηρηθεί η παλαιά μου μόνωση ;

Τα ασφαλτόπανα μπορούν να συντηρηθούν αρκετές φορές προκειμένου να παρατείνουμε το χρόνο ζωής τους.  όπως ξέρουμε αποτελούνται από άσφαλτο και υγρό λάστιχο και όταν τα καίμε βγάζουν το τήγμα