Το γράφημα που σας παρουσιάζουμε αφορά τον μέσο όρο ζωής  των στεγανοποιήσεων ταρατσών:

Όπως βλέπουμε στην πρώτη θέση βρίσκεται η διπλή στεγανοποίηση ταράτσας που περιλαμβάνει ασφαλτόπανο και συνθετικό πολυεστέρα izover.

Ακολουθεί ο συνθετικός πολυεστέρας με μέσο όρο ζωής στα 15 έτη και τα ασφαλτόπανα με 12 έτη.

Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται τα υβριδικά και ακρυλικά στεγανωτικά υλικά,  το HYPERDESMO και τα φύλλα εμποτισμού όπως υαλοϋφάσματα και νερόπισσες.

Ο μέσος όρος ζωής των στεγανοποιήσεων  υπολογίζεται με βάση ιδανικά υποστρώματα ταρατσών χωρίς ανωμαλίες και παρακράτηση νερού, όπως και χωρίς πολλά εμπόδια : ηλιακοί, φωτοβολταϊκά και άλλα.

Επίσης ο μέσος όρος ζωής των στεγανοποιήσεων που προαναφέραμε  αφορά διαπιστώσεις μας σχετικά με εφαρμογές στο νομό Αττικής και σε συγκεκριμένο εύρος θερμοκρασιών και συνθηκών