Αρχικά θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα ασφαλτόπανα των έξι (6) κιλών είναι τα ανώτερα σε βάρος και πάχος από τα υπόλοιπα της αγοράς, διαθέτουν βέλτιστα συνθετικά ροής και έχουν αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες ακόμα ως και μείον 25 βαθμούς κελσίου. Επίσης αλλοιώνονται πολύ αργότερα από τα αντίστοιχα χαμηλότερου βάρους. 

Είναι μία αξιόπιστη λύση στεγανοποίησης που λόγω του πάχους της μπορεί να προσφέρει ελάχιστη θερμομονωτικότητα σε μία ταράτσα (τους χειμερινούς μήνες μέ άνοδο της θερμοκρασίας). Υπάρχει όμως ένα μεγάλο μειονέκτημα που αν δεν προσέξουμε στην εφαρμογή τους, τότε αυξάνονται οι πιθανότητες αποτυχίας της στεγάνωσης. Όσο πιο χοντρό και πιο βαρύ είναι ένα ασφαλτόπανο τόσο πιο δύσκολη και η τοποθέτηση του.  Δεν είναι εξίσου εύκαμπτο με αλλά πιο ελαφριά και πιο λεπτά ασφαλτόπανα και αυτό το καθιστά πιο δύσκολο στην τοποθέτησή του.

 

Το μεγαλύτερο μειονέκτημα που έχει ένα ασφαλτόπανο των 6 κιλών είναι οι αλληλοεπικαλύψεις – ενώσεις που προκύπτουν ανά ένα μέτρο  και παρουσιάζουν υψομετρική διαφορά λόγω του πάχους του ασφαλτόπανου

Αυτό έχει ως συνέπεια να παρακρατείται νερό στις ενώσεις των μεμβρανών, κάτι που όπως ξέρουμε δεν είναι επιθυμητό για μία σωστή στεγανοποίηση. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίζουμε για την εξομάλυνση των επικαλύψεων όπως και για τη δημιουργία κλίσεων στο υπόστρωμα και πριν την εφαρμογή των ασφαλτοπάνων,  με ρύση μεγαλύτερη από 1%. Αυτό θα βοηθήσει στην καλή απορροή των νερών παρόλο που υπάρχουν ενώσεις πάχους ενός εκατοστού.

Επίσης θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε στεγανοποίηση με πιο ελαφριά ασφαλτόπανα (4,5κ, 5κ) και όχι των 6 κιλών / 1 τ.μ. ή ακόμα και με διπλά πιο λεπτά ασφαλτόπανα προκειμένου να πετύχουμε τέλεια απορροή των νερών.

 

 


ασφαλτόπανα 5 κιλών χωρίς παρακράτηση νερού (2)Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές επιλογές καλών ασφαλτοπάνων στην ελληνική αγορά. Δεν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο το βάρος και το πάχος του ασφαλτοπάνου, όσο η ποιότητα και η περιεκτικότητά του σε λάστιχο ή βάρος οπλισμού. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει όλα τα πιστοποιητικά ποιότητα που απαιτούνται όπως και πρότυπα iso.