Το έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει ιδίως όταν οι εργασίες αυτές γίνονται ερασιτεχνικά από εμάς τους ίδιους.
Θέλοντας πολλοί να προστατέψουν  το σπίτι τους από την υγρασία που υπάρχει,  ή ακόμα και προληπτικά, προμηθεύονται στεγανωτικά υλικά που εφαρμόζουν μόνοι τους.
Στην προκειμένη περίπτωση δεν λέμε οτι εφαρμόσατε λάθος τα στεγανωτικά υλικά αλλά ότι δεν ταίριαζαν για τη δική σας ταράτσα.
Μπορεί να  λύσατε το πρόβλημα της εξωτερικής υγρασίας που αφορά τα όμβρια ύδατα αλλά δημιουργήσατε νέο πρόβλημα σφραγίζοντας τη διαπνοή των δομικών στοιχείων.
Ο υδρατμός λοιπόν από το εσωτερικό του χώρου δεν έχει διαφυγή  οπότε συναντά την παγωμένη πλάκα και δημιουργεί υγρασία και μούχλα από την διαφορά θερμοκρασίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή οποιουδήποτε στεγανωτικού υλικού είναι να υπάρχει θερμομόνωση στην ταράτσα μας.  

Σε αντίθετη περίπτωση το πρόβλημα που ήδη έχουμε θα διπλασιαστεί.