Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ορισμένους σημαντικούς παράγοντες πριν επιλέξουμε την εταιρεία που θα μας εφαρμόσει την μόνωση:

Η παρουσία του εκάστοτε επαγγελματία στον χώρο,  η φυσική έδρα – κατάστημα της εταιρείας, το έτος ίδρυσης και την ιδιότητα του κάθε τεχνικού.

Σε αρκετές περιπτώσεις θα πρέπει να εξετάσουμε τα στοιχεία ΑΦΜ της εταιρείας προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι πρόκειται για πραγματική εταιρεία και να μην βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να ψάχνουμε αργότερα ποιος μας έκανε την μόνωση.

Θα μπορούσαμε να βεβαιωθούμε για την εμπειρία και τις γνώσεις του εκάστοτε τεχνικού κάνοντας πολύ απλές ερωτήσεις για το πρόβλημα της ταράτσας.

Αν οι εξηγήσεις που θα μας δοθούν είναι εμπεριστατωμένες με επιχειρήματα και συμβαδίζουν μεταξύ τους τότε προφανώς έχουμε να κάνουμε με έναν επαγγελματία  του χώρου.

Δεν θα πρέπει να παρασυρθούμε από πολυδιαφημιζόμενα υλικά η τυχόν άκυρες πιστοποιήσεις που θα μπορούσε να λάβει ο καθένας.

Πολλοί επαγγελματίες εφαρμόζουν ένα ή δύο είδη τύπων μόνωσης και αναφέρονται σε αυτές και στα υλικά που περιλαμβάνουν ενώ ταυτόχρονα υποβαθμίζουν άλλους τύπους μονώσεων τους οποίους δεν εφαρμόζουν.

Ενας σωστός επαγγελματίας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και να εφαρμόζει όλα τα πρότυπα των αξιόπιστων μονώσεων που ακολουθούν οι περισσότερες εταιρείες και όχι να εστιάζει σε ένα μόνο υλικό η εφαρμογή.

Δεν ταιριάζει η ίδια εφαρμογή σε κάθε τύπο ταράτσας σε καμία περίπτωση. Η εφαρμογή θα πρέπει να επιλέγεται με βάση τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες που έχει κάθε ταράτσα. Για αυτό το λόγο κάθε σωστός επαγγελματίας πρέπει να διαθέτει λύσεις με ποικίλα υλικά και μεθοδους εφαρμογών  ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει εύστοχα όλες τις δύσκολες καταστάσεις.

Επίσης δεν θα ακούσετε ποτέ ένα ευσυνείδητο και σωστό επαγγελματία να μιλάει αρνητικά για συναδέλφους του ή ακόμα και να αναφέρεται σε αυτούς.

Τα τελευταία χρόνια έχουν εισχωρήσει στο χώρο εφαρμοστές μονωτές που παρουσιάζονται ως εταιρείες χωρίς να διαθέτουν φυσική έδρα η έναρξη επαγγέλματος.

Το ίδιο ισχύει και για πολλά μονωτικά υλικά που ανεξέλεγκτα πλημμυρίζουν την ελληνική αγορά και δεν διαθέτουν τις απαραίτητες προδιαγραφές και πιστοποιήσεις.

Οι περισσότεροι υποψήφιοι πελάτες αναζητούν στο internet εταιρείες εφαρμογής μόνωσης,

θα πρέπει να προβληματιστούμε αν ο μονωτής που βλέπουμε δεν έχει ανοικτή σελίδα με κριτικές πελατών ή ο ιστοτοπός του δεν περιέχει καμία απολύτως πληροφορία για τα είδη των μονώσεων.

Για τους παραπάνω λόγους θα πρέπει κανείς να είναι πολύ προσεκτικός στην επιλογή της εταιρείας μονώσεων και προπάντων να μην βρεθεί προ εκπλήξεων, γιατί μία  τόσο μεγάλη δαπάνη χρειάζεται μία πιο ενδελεχή έρευνα αγοράς.