Παρακάτω περιγράφεται η απόδοση των βασικών θερμομονωτικών υλικών που χρησιμοποιούνται σε μονώσεις ταρατσών και χαρακτηρίζονται από το χαμηλό και υψηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας που διαθέτουν.

Όπως παρατηρούμε στο γράφημα το θερμομονωτικό υλικό dow xenergy  διαθέτει το χαμηλότερο συντελεστή με συνέπεια να αποτελεί την καλύτερη λύση θερμομονωσης σε σχέση με άλλα παρόμοια θερμομονωτικά υλικά και πάντα με μέτρηση σε υλικό 5 εκατοστών.

Στη δεύτερη θέση βλέπουμε το θερμομονωτικό υλικό Dow roofmate  της ίδιας εταιρείας, εξηλασμένη πολυστερίνη με επίσης πολύ καλή απόδοση και χαμηλό συντελεστή θερμοαγωγιμότητας.

Ακολουθεί η διογκωμένη πολυστερίνη eps (φελιζόλ) με χαμηλότερη απόδοση και η γραφιτουχα πολυστερίνη  με αντανακλαστικές ιδιότητες.

Το αφρομπετον χωρίς χρήση θερμομονωτικού υλικού έχει ελάχιστη θερμομονωτικότητα και δεν μπορεί από μόνο του να χαρακτηριστεί ως θερμομόνωση.

Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε για την απόδοση και την ανθεκτικότητα των στεγανωτικών υλικών που αφορούν ταράτσες όπως και για την αντοχή τους σε βάθος χρόνων.