Πριν από δύο χρόνια χρειαζόμασταν αδειες μικρής κλίμακας προκειμένου να πραγματοποιήσουμε παρόμοιες εργασίες.Το νέο ΦΕΚ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας 16-10-2018  αναφέρει ότι δεν χρειάζεται άδεια προκειμένου να πραγματοποιήσουμε θερμομόνωση η στεγανοποίηση στην ταράτσα μας.Μπορούμε να προβούμε στην επιθυμητή εργασία χωρίς άδεια αρκεί να μην παραβιάζουμε  τις πολεοδομικές γραμμές όπως να μην βρίσκονται τα κτίρια σε :θάλασσα ή παραλία
δασώδη περιοχή
σε ρέματα
αρχαιολογικούς χώρους
εγκεκριμένους κοινόχρηστους χώρους πόλης
σε κτίρια που είναι στατικά επικίνδυνα