Πριν από δύο χρόνια χρειαζόμασταν αδειες μικρής κλίμακας προκειμένου να πραγματοποιήσουμε παρόμοιες εργασίες .

Το νέο ΦΕΚ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας 16-10-2018  αναφέρει ότι δεν χρειάζεται άδεια προκειμένου να πραγματοποιήσουμε θερμομόνωση η στεγανοποίηση στην ταράτσα μας.

Μπορούμε να προβούμε στην επιθυμητή εργασία χωρίς άδεια αρκεί να μην παραβιάζουμε  τις πολεοδομικές γραμμές όπως να μην βρίσκονται τα κτίρια σε :

  • θάλασσα ή παραλία
  • δασώδη περιοχή
  • σε ρέματα
  • αρχαιολογικούς χώρους
  • εγκεκριμένους κοινόχρηστους χώρους πόλης
  • σε κτίρια που είναι στατικά επικίνδυνα