Είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την καλή λειτουργία της κάθε εφαρμογής. Ακόμα και στην περίπτωση που θέλουμε να εφαρμόσουμε στεγανοποίηση επάνω σε θερμομόνωση, που ήδη αναπνέει, θα πρέπει να τοποθετήσουμε αεραγωγούς. Οι αεραγωγοί τοποθετούνται ανά 40 – 50 τετραγωνικά μέτρα  ανάλογα με το πάχος και είδος της θερμομόνωσης.

Που χρησιμεύουν οι αεραγωγοί ;

Οι αεραγωγοί  συμβάλλουν στην καλή λειτουργία της μόνωσης με τρεις πολύ σημαντικές λειτουργίες :
Απεγκλωβίζουν την ήδη υπάρχουσα υγρασία – Συμβάλλουν στην αναπνοή της θερμομόνωσης και συνεπώς στην καλύτερη διαπνοή των χώρων όπου κατοικούνται
Ο σημαντικότερος όμως ρόλος των αεραγωγών εδάφους είναι ότι βοηθούν στο να μην υπερθερμαίνεται η μόνωση από την ηλιακή ακτινοβολία και να διαστέλλεται πολύ λιγότερο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μακροβιότητα και καλή λειτουργία της εκάστοτε στεγανοποίησης.

Οι αεραγωγοί εδάφους τοποθετούνται μέσα στην θερμομόνωση και πριν την πλάκα του μπετόν.
Δεν έχουν καμία σχέση με τους αεραγωγούς που τοποθετούμε κάτω από τα ασφαλτόπανα προκειμένου να απεγκλωβίσουμε τους επιφανειακούς υδρατμούς.