Η διογκωμένη πολυστερίνη eps  ή αλλιώς φελιζόλ οπως είναι ευρέως γνωστό προτιμάται για εφαρμογές θερμομόνωσης σε εξωτερικούς και εσωτερικούς τοίχους κτιρίων.Η διογκωμένη πολυστερίνη αναπνέει και για αυτόν τον λόγο είναι δημοφιλής σε τέτοιου είδους εφαρμογές.Από την άλλη μεριά αυτό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μειονέκτημα γιατί την καθιστά απορροφητική σε διάχυση υδρατμών.Για τις εφαρμογές μονώσεων ταρατσών προτείνουμε εξηλασμένη πολυστερίνη xps  καθώς έχει χαμηλότερο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας από την διογκωμένη, δεν είναι απορροφητική σε διάχυση υδρατμών  και προσφέρει πολύ καλύτερη θερμομόνωση. Επίσης δεν αποδυναμώνεται με το πέρασμα του χρόνου ή αν τυχόν έρθει σε επαφή με νερό.
οι ποιότητες εξηλασμένης πολυστερίνης που εφαρμόζουμε :  dow, fibran, tiktas σε πλάκες επιφάνειας 1,5 τετραγωνικά μέτρα (0,60m x 2,50m).
Η επιλογή διογκωμένης πολυστερίνης για θερμομόνωση της ταράτσας  είναι καθαρά θέμα οικονομίας (μειωμένη δαπάνη εφαρμογης) καθώς δεν μπορεί να συγκριθεί σε απόδοση  με την εξηλασμένη xps.