Ενανθράκωση Σκυροδέματος ;

Το μπετόν στην αρχή έχει προστατευτικές ιδιότητες γιά τα σίδερα.

Με την πάροδο του χρόνου, ελατώνονται η και χάνονται τελείως αυτές οι ιδιότητες, με αποτέλεσμα να σκουριάζουν τα σίδερα στις κολόνες, τα δοκάρια και τις πλάκες, να δημιουργούνται ρωγμές και να πέφτουν οι σοβάδες.

Είναι μιά βλάβη που την παθαίνουν όλες οι κατασκευές αργά η γρήγορα.

Οσο πιό καλή κατασκευή γίνει από την αρχή τόσο πιό αργά θα εμφανιστεί η βλάβη/πιστοποιημενα υλικα επισκευών οπλισμου