Ζέστη, κρύο και υγρασία. Συνεχείς αλλά και απότομες αλλαγές στις καιρικές συνθήκες, επηρεάζουν όχι μόνο εμάς αλλά και τους χώρους στους οποίους κατοικούμε η εργαζόμαστε. Ειδικά οι εξωτερικοί χώροι των κτιρίων δέχονται συνεχώς μεγάλες καταπονήσεις και τις λεγόμενες συστολές και διαστολές οι οποίες σε περίπτωση που της μη σωστής κατασκευής σε βάθος χρόνου δημιουργούν αρκετά προβλήματα.

Υγρασία και εισροή υδάτων στον χώρο σας

Στις εφαρμογές των μονώσεων υπάρχει το στάδιο της στεγανοποίησης της ταράτσας σας το οποίο αποτελεί ίσως την πιο σημαντική εργασία για πολλούς λόγους. Η ταράτσα είναι ίσως ο εξωτερικός χώρος ο οποίος δέχεται την μεγαλύτερη πίεση από τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες και ειδικά σε περιόδους βροχών. Με την σωστή στεγανοποίηση μηδενίζουμε τις πιθανότητες εισροής υδάτων προς τον οικοδομικό σκελετό της οικίας σας, πράγμα το οποίο σε βάθος χρόνου μπορεί να φέρει αλλοιώσεις στο κτίριο αλλά και επιπτώσεις στην υγεία όσων διαμένουν εκεί.

Τα υλικά μας και οι χώροι σας

Στην αγορά υπάρχουν πολλών ειδών υλικά τα οποία είναι κατώτερης ποιότητας και πολλοί τα διαλέγουν λόγω τιμής. Άλλοι απλά χρησιμοποιούν μονωτικά υλικά τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον χώρο σας για διάφορους λόγους. Η φιλικότητα προς το περιβάλλον είναι επίσης κάτι το οποίο κοιτάζουμε και προτείνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις.

Από κει και πέρα κάθε χώρος πέραν του ότι χρειάζεται συγκεκριμένη μελέτη και επιλογή υλικών, θα πρέπει να υπάρχει η σιγουριά ότι η συμπεριφορά των υλικών θα είναι σωστή καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες που μπορεί να επικρατούν.

Κάθε υλικό στεγάνωσης το οποίο χρησιμοποιούμε, πέραν της πιστοποίησης CE από εγκεκριμένους Ευρωπαϊκούς φορείς και των τεχνικών προδιαγραφών που έχει, φροντίζουμε να είμαστε σίγουροι ότι είναι το κατάλληλο για τον χώρο σας, και πως η λειτουργία του σε όλη την διάρκεια του έτους, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών και απότομων αλλαγών της θερμοκρασίας, θα είναι ομαλή.

Για αυτό διαλέγουμε μέσα από πολλές παραμέτρους τα ιδανικότερα υλικά, από συγκεκριμένες εταιρείες, και φυσικά δίνουμε βάση όχι μόνο στην χώρα κατασκευής του κάθε υλικού μιας και κάθε χώρα έχει διαφορετικές συνθήκες αλλά και στην φιλικότητα προς το περιβάλλον καθώς και στην τιμή.

Πάνω απ’ όλα η σωστή μελέτη

Η αρχή όπως λένε όλοι είναι το ήμισυ του παντός. Σε οποιαδήποτε τεχνική εργασία, ανεξαρτήτως επαγγέλματος η σωστή αρχική μελέτη γλυτώνει όχι μόνο από προβλήματα τα οποία μπορεί να δημιουργηθούν κατά την διάρκεια των εργασιών, αλλά και από προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν στο μέλλον.

Κάθε χώρος θέλει ειδική μελέτη. Κάθε χώρος θέλει συγκεκριμένα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν καθώς  και ειδική εργασία. Για όλους τους παραπάνω λόγους η εγγύηση που σας προσφέρουμε μετά το πέρας όλων των εργασιών μας είναι η η εμπιστοσύνη και η σιγουριά πάνω σε αυτό που κάνουμε εδώ και τόσα χρόνια