Υπάρχει διαθέσιμη μια ποικιλία από άκαμπτους μονωτικούς τύπους στη σημερινή αγορά οροφών, όπου περιλαμβανονται οι ίνες ξύλου, ο περλίτης ,  το πολυισοκυανικό, η πολυστερίνη (διογκωμένη ή εξηλασμένη), το πολυκυτταρικό γυαλί, η γυψοσανίδες και σύνθετα συστατικά. Ο άκαμπτος υαλοβάμβακας πλέον δεν κατασκευάζεται και δεν είναι διαθέσιμος για τη χρήση σε οροφές με μικρή κλίση.

Οι ίνες ξύλου είναι μια σανίδα οργανικής μόνωσης που αποτελείται από ξύλο, καλάμια ή φυτικές ίνες αναμεμιγμένες με διάφορους τύπους από συμπληρωματικά και δευσμευτικά υλικά. Η μόνωση μπορεί να είναι είτε γονιμοποιημένη άσφαλτος είτε επιχρισμένη άσφαλτος για να ενισχύσει την αντίσταση στην υγρασία.
Η μη επιχρισμένη μόνωση θα πρέπει να εφαρμόζεται εκεί που η επιλεγμένη κάλυψη της οροφής είναι ασύμβατη με επιχρίσματα που έχουν ως βάση την άσφαλτο.
Η μόνωση με ίνες ξύλου είναι διαθέσιμη μόνο σε επίπεδες σανίδες.
Ο περλίτης είναι μια μονωτική σανίδα που αποτελείται από ανόργανο διογκωμένο πυριτικό ηφαιστιακό γυαλί  (περλίτη) συνδιασμένο με οργανικές ίνες και δεσμευτές. Οι κυψέλες του αέρα μέσα στον διογκωμένο περλίτη, του παρέχουν την μονωτική του ικανότητα. Η πάνω επιφάνεια της μονωτικής σανίδας επεξεργάζεται είτε με ασφαλτικό επίχρισμα, είτε με πατενταρισμένη επικάλυψη.