To ΕΣΧΑΘΕΙΟΣΗΛ-200 E είναι υψηλών απαιτήσεων,

ελαστοµερές, ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΙ∆ΙΚΟ υλικό σφραγίσεως
οριζοντίων αρµών, δύο συστατικών (Α+Β) υψηλής αντοχής
σε πετρελαιοειδή, κηροζίνη κλπ.
Με τον πολυµερισµό του δηµιουργεί ελαστικό σφραγιστικό
υλικό, ικανό να παρακολουθεί παραµορφώσεις αρµού
µεγαλύτερες του 25% σε θερµοκρασίες µέχρι 60 οC.
ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το ΕΣΧΑΘΕΙΟΣΗΛ-200 E χρησιµοποιείται για την
σφράγιση οριζόντιων αρµών διαστολής, οποιονδήποτε
σταθερών δοµικών στοιχείων π.χ. σκυρόδεµα, µέταλλο ως
επίσης και αεροδιαδρόµων, χώρων σταθµεύσεως
αεροπλάνων και ανεφοδιασµού.
Το ΕΣΧΑΘΕΙΟΣΗΛ 200 E έχει άριστη πρόσφυση σε όλα
τα σταθερά δοµικά υλικά.
ΣΥΣΤΑΣΗ
Το ΕΣΧΑΘΕΙΟΣΗΛ-200 E είναι πολυσουλφιδικής
βάσεως (THIOKOL R).
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Α) Προετοιµασία αρµού
Ο αρµός πρέπει να είναι καθαρός και στεγνός, χωρίς
σκόνες, λάδια και ξένα υλικά. Παλαιά υλικά πληρώσεως
πρέπει να αποµακρύνονται. Για την σωστή διαµόρφωση
και λειτουργία του αρµού, συνιστάται η τοποθέτηση
ελαστικού κορδονιού κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο µε
το 0,7-0,8 του πλάτους του αρµού και όχι λιγότερο από
7mm.
Β) Σφράγιση του αρµού
Στην περίπτωση που απαιτείται αστάρι, µία ώρα
τουλάχιστον πρό της εφαρµογής του, αλλά όχι πέραν των
τεσσάρων ωρών, γίνεται επάλειψη (αστάρωµα) των
παρειών του αρµού µε το αστάρι «ΕΣΧΑΠΡΑΪΜΕΡ
21/T»..Μετά την πάροδο 4 ωρών απο την εφαρµογή του
ασταριού επιβάλλεται εκ νέου επάλειψη µε
ΕΣΧΑΠΡΑΙΜΕΡ 21/T ή παροµοίου.
Τα δύο συστατικά του (Α+Β) αναδεύονται δραστικά µε
µηχανικό αναδευτήρα. Συνιστάται η παράταση της
ανάδευσης επί δύο λεπτά µετά την πλήρη
οµοιογενοποίηση.
Σε περίπτωση εφαρµογής του ΕΣΧΑΘΕΙΟΣΗΛ 200 Ε µε
την βοήθεια ειδικού δοσοµετρικού αναµικτήρα (τύπος Μ)
η θερµοκρασία των υλικών πρέπει να διατηρείται µεταξύ
20oC και 35oC.
Ο χρόνος µεταξύ της ανάµιξης του υλικού
και σφράγισης αρµού δεν πρέπει να υπερβαίνει την 1/2
ώρα.Ο χρόνος πολυµερισµού εξαρτάται από την
θερµοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος. Η
σκλήρυνση αρχίζει να γίνεται εµφανής σε 1 1/2 ώρα
περίπου και ολοκληρώνεται µετά από 1 ηµέρα.Μπορεί
όµως να δοθεί στην κυκλοφορία µετά απο πάροδο περίπου
3 ωρών απο την εφαρµογή του,εφ΄οσον η θερµοκρασία
περιβάλλοντος είναι µεγαλύτερη των 16οC.Εφαρµόζεται µε
απλή διάχυση µε την ανάµιξη των δύο συστατικών στην
διατοµή του αρµού.
H εφαρµογή του δεν συνιστάται σε θερµοκρασίες
περιβάλλοντος µικρότερες των 4 oC.